Dataöverföring mellan bil och verkstad via Wi-Fi

Volvos verkstäder har ett specifikt Wi-Fi-nätverk för dataöverföring mellan bilen och verkstaden. Bilen ansluts med hjälp av nyckelns knappar, så det är viktigt att ta med en nyckel med knappar vid verkstadsbesök.

Vid verkstadsbesök kan servicetekniker genomföra felsökning och uppdatera mjukvara via nätverket.

Uppkoppling med nyckel

Genom att trycka tre gånger på nyckelns låsknapp kopplar bilen upp sig mot verkstadens nätverk. Det är därför viktigt att ta med en nyckel med knappar vid verkstadsbesöket. Uppkoppling görs vanligtvis av serviceteknikern.

När bilen är ansluten till Wi-Fi-nätverket syns symbolen P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi connected i centerdisplayen.

Det går inte att ansluta till andra Wi-Fi-nätverk med hjälp av nyckeln.

 Varning

Bilen får inte köras när den är uppkopplad till verkstadens nätverk och system.