Volvo ID

Volvo ID är ett personligt ID som ger tillgång till en mängd tjänster via ett och samma användarnamn och lösenord.

Ett exempel på tjänst då Volvo ID behövs är att kontrollera bilen via din telefon med Volvo Cars-appen.

Volvo ID skapas från bilen, volvoid.eu.volvocars.com/Account eller Volvo Cars-appen.

 OBS

De tillgängliga tjänsterna kan variera över tid och beror på utrustningsnivå och marknad.