Komplett ägarmanual i centerdisplay

Det tryckta supplementet innehåller endast ett urval av information. Den kompletta och senast uppdaterade informationen hittar du i bilens centerdisplay.

 Viktigt

För att ta del av viktiga säkerhetsanvisningar och för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt rekommenderar Volvo att du läser ägarinformationen under respektive kategori i centerdisplayen i sin helhet innan den första bilturen.

 Viktigt

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett trafiksäkert sätt och att aktuella lagar och bestämmelser följs. Det är också viktigt att bilen sköts och hanteras enligt Volvos rekommendationer i ägarinformationen.

Hitta information i bilens centerdisplay

Den kompletta och aktuella informationen för din bil finns alltid i centerdisplayen. För att nå ägarmanualen, tryck på iCup-2037-App view symbol och sedan på iCup--2037-Owners manual.

Hitta information genom att:
  • använda sökfunktionen
  • visuellt navigera dig fram med exteriöra och interiöra bilder
  • klicka dig fram via kategorier.

 OBS

Den digitala ägarmanualen är inte tillgänglig under körning.

Att byta språk i centerdisplayen kan innebära att viss ägarinformation inte överensstämmer med nationella eller lokala lagar och bestämmelser. Byt inte till ett svårförståeligt språk, det kan då bli svårt att hitta tillbaka i strukturen i skärmen.

Tryckt information och supportsite

Beroende på vald utrustningsnivå, marknad, etc. kan även ytterligare ägarinformation finnas i tryckt format i bilen.

Tillhörande supplement är möjliga att efterbeställa. Kontakta en Volvoåterförsäljare för beställning.

Ägarmanualen finns också tillgänglig på volvocars.com/intl/support.

 OBS

Om informationen i centerdisplayen och övriga källor skiljer sig åt är det informationen i centerdisplayen som gäller.