Låsa och låsa upp med löstagbart nyckelblad

Det löstagbara nyckelbladet kan användas föratt låsa upp en av bilens dörrar från utsidan – t.ex. om nyckelns batteritagit slut.

Låsa upp med nyckelblad

 OBS

När dörren låses upp med nyckelbladet och sedan öppnas utlöses larmet. Larmet behöver deaktiveras manuellt, se separat avsnitt.
P5-1507 Unlock with removable keyblade
P5-Icon red arrow 1

Dra ut den främre dörrens handtag på bilens vänstra sida till sitt ändläge.1.

P5-Icon red arrow 2

Sätt in nyckeln.

P5-Icon red arrow 3

Vrid medurs 45 grader så att nyckeln pekar rakt bakåt.

P5-Icon red arrow 4

Vrid tillbaka nyckeln 45 grader till utgångsläget och ta ut den.

Dörren kan öppnas med handtaget.

Låsa med nyckelblad

Vänster framdörr kan låsas med det löstagbara nyckelbladet.

Övriga dörrar har en låsomställning vid gaveln som måste tryckas in med hjälp avnyckelbladet. Därefter är de mekaniskt låsta/spärrade mot öppning utifrån, men kan öppnas inifrån.

P5-1507-XC90- Manual locking
Manuell låsning av dörr. Ej att förväxla med barnlås.
Ta ur det löstagbara nyckelbladet ur nyckeln med knappar.
Sätt in nyckelbladet i hålet för låsomställningen.
Tryck in nyckeln tills den bottnar – cirka 12 mm (0,5 tum).
P5-Icon gray box ADörren kan öppnas både från ut- och insidan.
P5-Icon gray box BDörren är spärrad mot öppning utifrån. För att återgå till läge A måste dörrens innerhandtag öppnas.

 OBS

  • En dörrs låsomställning låser enbart aktuell dörr – inte alla dörrar samtidigt.
  • En manuellt låst bakdörr vars barnlås även är aktiverat kan inte öppnas från vare sig utsida eller insida. Upplåsning kan ske med nyckelns knappar, centrallåsknapp, det nyckelfria låssystemet* eller genom Volvo Cars-appen.
  1. 1 Detta gäller oavsett om bilen är höger- eller vänsterstyrd.
  2. * Tillval/tillbehör.