Trafikolycka

Om bilen blir inblandad i en trafikolycka – aktivera varningsblinkers och flytta om möjligt bilen ur ett trafikfarligt läge.

Försök inte att återstarta bilen om det luktar bränsle när förardisplayen visar meddelandet Säkerhetsläge Se ägarmanual. Lämna då bilen snarast!

Tillkalla räddningstjänst eller vägassistans vid behov.

Beroende på bilens utrustning kan bilen själv känna av en olycka och kontakta närmaste larmcentral. Om bilen inte har Volvo Assistance* finns ett europeiskt lagkrav, Pan-European eCall, som ger tillgång till automatiskt krocklarm och akut hjälp i nödsituationer1.

 • Tänk på säkerheten vid urstigning ur bilen!
 • Använd reflexväst och placera ut varningstriangel så att andra trafikanter varnas.

Vid en viltolycka

Var försiktig, skadade djur kan känna sig trängda och då försvara sig.

Tillkalla polis för att få hjälp att få hjälp med avlivning om djuret är svårt skadat, eller flytta undan ett dött djur från vägbanan så att det inte utgör någon fara för andra trafikanter.

I Sverige måste en sammanstötning med något av följande vilda djur rapporteras till polisen:

 • björn
 • varg
 • järv
 • lo
 • älg
 • hjort
 • rådjur
 • utter
 • vildsvin
 • mufflonfår
 • örn.

Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter. Detta gäller även om djuret inte har blivit skadat. Det finns en speciell markeringsremsa för trafikolyckor med vilt utvecklad av Nationella viltolycksrådet. Saknas denna markeringsremsa så använd något annat väl synligt föremål som gör att platsen där djuret ligger, eller där det lämnat platsen, är synlig och lätt kan hittas.

När polisen får besked om en viltolycka kontaktar de eftersöksorganisationen som genomför eftersöket efter eventuellt skadat vilt.

 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Gäller vissa marknader.