Starta och stänga av luftrening*

Luftreningen förbättrar luftkvaliteten i kupén innan körning. Funktionen direktstartas från centerdisplayen.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genomatt trycka på temperaturknappen längst ner i mitten av centerdisplayen.
Tryck på Parkering.
Tryck på Starta luftrening för att direktstarta luftreningen.

 OBS

Luftrening startar automatiskt när en förkonditionering avslutas.

Fönster och dörrar måste vara stängda för att luftrening ska kunna genomföras.

  1. * Tillval/tillbehör.