Förarstödsystem

Bilen är utrustad med olika förarstödsystem vilka aktivt eller passivt kan assistera föraren i olika situationer.

Systemen kan till exempel hjälpa föraren att:

  • hålla en bestämd hastighet
  • hålla ett visst tidsavstånd till framförvarande fordon
  • förhindra en kollision genom att varna föraren och bromsa bilen
  • hjälpa föraren att parkera.

Några av systemen är standardmonterade medan andra är tillval – vilket alternativ som gäller är marknadsberoende.

En del av systemen har förbättrad funktionalitet när Google Maps används.

 Varning

Förarstödsystemen är endast kompletterande hjälpmedel - de kan inte hantera alla situationer i alla förhållanden.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt samt enligt gällande trafikregler och bestämmelser.