Aktivera och deaktivera max defroster

Max defroster används för att snabbt få bort imma och is från rutor.

Max defroster deaktiverar autoreglering av klimatet och luftåtercirkulationen, aktiverar luftkonditioneringen samt ändrar fläktnivån till 5 och temperaturen till HI.

 OBS

Ljudnivån ökar i och med att fläktnivån ändras till 5.

När max defroster deaktiveras återgår klimatanläggningen till de föregående inställningarna.

Aktivera och deaktivera max defroster från mittkonsol

I mittkonsolen finns en fysisk knapp för snabbåtkomst till max defroster.

För bilar med eluppvärmd vindruta* aktiverar första trycket på knappen eluppvärmningen och nästa tryck aktiverar max defroster. Ett tredje tryck deaktiverar båda.

P5/P6-1746–Climate–Physical button windscreen
Fysisk knapp i mittkonsolen.
Bilar utan eluppvärmd vindruta:
Tryck på knappen.
Max defroster aktiveras/deaktiveras och knappen lyser upp/släcks. Under tiden som max defroster är aktiverad är temperaturen i de olika klimatzonerna inte synkroniserad.
Bilar med eluppvärmd vindruta:
Tryck upprepade gånger på knappen för att skifta mellan de tre nivåerna:
  • Aktiverad eluppvärmd vindruta
  • Aktiverad eluppvärmd vindruta och max defroster
  • Deaktiverad.
Eluppvärmd vindruta samt max defroster aktiveras/deaktiveras och knappen lyser upp/släcks.

 OBS

Max defroster startar med viss fördröjning för att undvika en kort ökning i fläktnivå om eluppvärmd vindruta deaktiveras med två snabba tryck på knappen.

Aktivera och deaktivera max defroster från centerdisplay

Öppna klimatvyn i centerdisplayen genomatt trycka på temperaturknappen längst ner i mitten av centerdisplayen.
P6-XC40BEV-2037–Climate–Button max defroster
Tryck på knappen för max defroster.
Max defroster aktiveras/deaktiveras och knappen lyser upp/släcks. Under tiden som max defroster är aktiverad är temperaturen i de olika klimatzonerna inte synkroniserad.
  1. * Tillval/tillbehör.