Låsa upp baklucka med nyckelknapp

På nyckeln finns en knapp för upplåsning av endast bakluckan.
16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button
Tryck på nyckelns P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing-knapp.

Bakluckan låses upp men förblir stängd.

Sidodörrarna är fortsatt låsta och larmade*. Lås- och larmindikatorn på instrumentpanelen släcks för att visa att inte hela bilen är låst.

Bakluckan kan öppnas genom att greppa den gummerade tryckplattan under luckans nedre kant.

Om inte bakluckan öppnas inom 2 minuter låses denigen och larmet återaktiveras.

Elmanövrerad baklucka*

Håll inne nyckelns P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing-knapp ett par sekunder.
Bakluckan låses upp och öppnas medan sidodörrarna förblir låsta och larmade*.

 OBS

Om systemet för elmanövrerad baklucka* arbetar kontinuerligt för länge stängs det av för att inte överbelastas. Det kan användas igen efter några minuter.
  1. * Tillval/tillbehör.