Skapa ett Volvo ID

För att kunna använda Volvo-tjänster kopplade till bilen, t.ex. via Volvo Cars-appen, krävs att ett Volvo ID skapas.

Skapa ett Volvo ID med Volvo Cars-appen

Ladda ner senaste versionen av Volvo Cars-appen till telefonen1.
Välj att skapa Volvo ID.
Webbsidan för att skapa Volvo ID visas.
Ange en personlig e-postadress eller ett mobilnummer.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas till den angivna e-postadressen/mobilnumret.
Ett Volvo ID är nu skapat och redo att användas.

Skapa ett Volvo ID via Volvo Cars hemsida

Gå in på volvoid.eu.volvocars.com/Account. Välj att skapa ett Volvo ID.
Ange en personlig e-postadress eller ett mobilnummer.
Följ instruktionerna som automatiskt skickas till den angivna e-postadressen/mobilnumret.
Ett Volvo ID är nu skapat och redo att användas.
  1. 1 Finns att hämta via t.ex. Apple App Store eller Google Play.