Manövrera fönsterhissar

Med reglagepanelen i förardörren kan alla fönsterhissar manövreras – med reglagepanelerna i övriga dörrar manövreras respektive fönsterhiss.

Fönsterhissarna är utrustade med klämskydd. Skulle det vara något problem med klämskyddet kan en återställningssekvens provas.

 Varning

Barn, andra passagerare eller föremål kan klämmas av rörliga delar.

  • Manövrera alltid rutor under uppsikt.
  • Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
  • Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
  • Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i tändningsläge 0 och ta sedan med nyckeln då bilen lämnas.
  • Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar genom rutor, även om bilens elsystem är helt avslaget.
P5-1507 Driver's door control panel - operating
Manövrering av fönsterhissar.
  1. P5-Icon red arrow 1Manövrering utan automatik. För något av reglagen lätt uppåt eller nedåt. Fönsterhissarna går upp eller ner så länge reglaget hålls i position.
  2. P5-Icon red arrow 2Manövrering med automatik. För något av reglagen uppåt eller nedåt till ändläget och släpp sedan. Fönstret körs automatiskt till sitt ändläge.

För att fönsterhissarna ska kunna användas måste tändningsläget vara I eller II. Efter att bilen har stängts av kan fönsterhissarna manövreras i några minuter efter att tändningen slagits av – dock inte efter att en dörr har öppnats. Det går endast att manövrera med ett reglage i taget.

Det går även att manövrera med hjälp av nyckel eller nyckelfri öppning* med dörrhandtag.

 Varning

Kontrollera så att inte barn eller andra passagerare kommer i kläm när alla rutor stängs med nyckel eller nyckelfri öppning* med dörrhandtag.

 OBS

Ett sätt att minska det pulserande vindljudet då de bakre fönsterrutorna är öppna, är att öppna även de främre fönsterrutorna lite grann.

 OBS

Fönsterrutorna kan inte öppnas i hastigheter över ca 180 km/h (ca 112 mph), men de kan stängas.

Det är alltid förarens ansvar att följa gällande trafikregler.

 OBS

Rutor kan eventuellt inte manövreras vid låga temperaturer.
  1. * Tillval/tillbehör.