Service på klimatanläggning

Service och reparation av luftkonditioneringsanläggningen får endast utföras av auktoriserad verkstad.

Felsökning och reparation

Luftkonditioneringsanläggningen innehåller fluorescerande spårmedel. Ultraviolett ljus används vid läckagesökning.

Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Klimatanläggningen i bilen använder ett freonfritt köldmedium och beroende av marknad används antingen R1234yf eller R134a. Information om vilket köldmedium bilens klimatanläggning använder finns på en dekal som är placerad på främre huvens insida.

 Varning

I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a under tryck. Service och reparation av systemet får endast utföras av utbildad och certifierad tekniker.

 Varning

I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R1234yf under tryck. I enlighet med SAE J2845 (Technician Training for Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C System) får service och reparation av köldmediesystemet endast utföras av utbildad och certifierad tekniker för att säkerställa systemets säkerhet.

Relaterade dokument