Bränslemätare

Bränslemätaren i förardisplayen visar bränslenivån i tanken.
P5-22w22-iCup-Fuel gauge

Det vita området i bränslemätaren indikerar mängden bränsle i tanken.

När bränslenivån är låg tänds bränslepumpsymbolen och blir bärnstensgul. Även körsträcka till tom tank indikeras i bränslemätaren.