Nedladdning av kartor

För att säkerställa tillgång till kartor i Google Maps även när bilen har dålig eller ingen uppkoppling sparas kartdata automatiskt.

Maps laddar automatiskt ned kartor baserat på bilens aktuella plats och resmönster. Dessa kartor kan användas när bilen är utan uppkoppling för att:

  • leverera kartdata till bilens säkerhets- och navigationsfunktioner
  • ge tillgång till Maps i områden med begränsad eller ingen uppkoppling.

Det är också möjligt att välja ut ett kartområde manuellt och ladda ner.

 OBS

Instruktionerna ovan är allmänt beskrivna och inbegriper tredjepartsleverantörer. Tillgänglighet, förfarande och funktionalitet kan komma att ändras eller variera.