Automatiskt helljus

Automatiskt helljus använder kamerasensorn i vindrutans överkant. Kamerasensorn registrerar mötande trafiks strålkastarljus eller framförvarande fordons bakljus och växlar då från helljus till halvljus.
P5-1617 Stalk with turning ring in AHBC position
Symbolen P5-1507-Active high beam control symbol representerar automatiskt helljus.

Funktionen kan träda in vid mörkerkörning när bilens hastighet är ca 20 km/h (ca 12 mph) eller högre. Funktionen kan också ta hänsyn till gatubelysning. När kamerasensorn inte längre känner av något mötande eller framförvarande fordon tänds helljuset igen efter någon sekund.

Aktivera automatiskt helljus

Automatiskt helljus aktiveras och deaktiveras genom att vrida den vänstra rattspaken till läge P5-1507-Active high beam control symbol. Vridringen går sedan tillbaka till läge P5-1707 Symbol AUTO. När automatiskt helljus är aktiverat lyser symbolen P5-1507-Active high beam control symbol med vitt sken i förardisplayen. När helljuset är tänt lyser symbolen med blått sken.

Deaktivering av automatiskt helljus när helljuset är på, medför att belysningen direkt ställs om till halvljus.

Automatiskt helljus behöver inte återaktiveras varje gång bilen startas.

Adaptiv funktionalitet

Det automatiska helljuset har en adaptiv funktionalitet1. Då fortsätter ljuskäglan, till skillnad från vad som sker vid konventionell avbländning, att lysa med helljus på båda sidor om mötande eller framförvarande fordon – enbart den del av ljuskäglan som pekar direkt på fordonet bländas av.

P5-1507-Active high beam control, adaptive functionality
Adaptiv funktionalitet: Halvljus direkt mot mötande fordon, men fortsatt helljus på båda sidor om fordonet.

Om helljuset är delvis avbländat, d.v.s. om ljuskäglan lyser med något mer än halvljus, så lyser symbolen P5-1507-Active high beam control symbol i förardisplayen med blått sken.

På motorväg eller i höga hastigheter kan systemet skifta från adaptiv till automatisk funktionalitet.

Begränsningar för automatiskt helljus

Kamerasensorn som funktionen baseras på har begränsningar.

P5P6-2037-iCup-Auto high beam inactive symbol

Om denna symbol tillsammans med meddelande Automatiskt helljus Tillfälligt ej tillgängligt visas i förardisplayen, måste växling mellan hel- och halvljus göras manuellt.

iCup-20w37-See User manual, symbol in driver display

Detsamma gäller om denna symbol tillsammans med meddelande Vindrutesensor blockerad Se ägarmanual visas.

Automatiskt helljus kan vara tillfälligt otillgängligt t.ex. i situationer med tät dimma eller kraftigt regn. När automatiskt helljus åter blir tillgängligt, eller vindrutesensorerna inte längre är blockerade, släcks meddelandet och automatiskt helljus återaktiveras.

 Varning

Automatiskt helljus är ett hjälpmedel för att vid gynnsamma förhållanden använda bästa möjliga ljus.

Föraren är alltid ansvarig för att manuellt växla mellan hel- och halvljus när trafiksituationer eller väderförhållanden kräver det.

  1. 1 Beroende på bilens utrustningsnivå.