Inställningar för head-up-display*

Justera position, ljusstyrka eller rotera head-up-displayen.

Systeminställningar

Inställningar kan göras när bilen har startat och en projicerad bild visas på vindrutan.

Tryck på iCup-2037-Settings symbol.
Välj Reglage.
Under Displayer välj den inställning som ska justeras.

Justera position eller ljusstyrka

Informationen i displayen anpassas automatiskt till ljusförhållandena i bakgrunden. Ljusstyrkan påverkas även när ljusstyrkan justeras i bilens övriga displayer.

Klicka på den inställning som ska justeras.

Med hjälp av rattens högra knappsats kan position eller ljusstyrka justeras.

P5-Head Up Display, settings on steering wheel
  1. P5-Icon red circle 1Minska ljusstyrkan
  2. P5-Icon red circle 2Öka ljusstyrkan
  3. P5-Icon red circle 3Höja positionen
  4. P5-Icon red circle 4Sänka positionen
  5. P5-Icon red circle 5Bekräfta

Rotera

Vid byte av vindruta eller displayenhet kan displayen behöva roteras.

Klicka på den inställning som ska justeras.

Med hjälp av rattens högra knappsats kan displayen roteras.

P5-Head Up Display, settings on steering wheel
  1. P5-Icon red circle 1Rotera moturs
  2. P5-Icon red circle 2Rotera medurs
  3. P5-Icon red circle 3Bekräfta
  1. * Tillval/tillbehör.