Förardisplay

Förardisplayen visar information om bilen och körningen.

I förardisplayen ingår bland annat mätare, förarstödsfunktioner samt kontroll- och varningssymboler. Vad som visas i förardisplayen beror på bilens utrustning, inställningar och vilka funktioner som är aktiva för tillfället.

Förardisplayen aktiveras så fort en dörr öppnas. Efter en stund slocknar förardisplayen om den inte används. För att återaktivera den gör något av följande:

  • Aktivera tändningsläge I.
  • Öppna en av dörrarna.

 Varning

Om förardisplayen skulle slockna, inte tändas upp vid aktivering/start eller vara helt eller delvis oläsbar skall bilen inte användas. Verkstad bör uppsökas omgående. Volvo rekommenderar en auktoriserad Volvoverkstad.

 Varning

Vid fel i förardisplayen kan information rörande till exempel broms, airbag eller andra säkerhetssystem inte visas. Föraren kan då inte kontrollera status på bilens system samt få aktuella varningar och information.
P5-22w26-iCup-Driver display hybrids
Placering i förardisplayen:
Till vänsterI mittenTill höger
Kontroll- och varningssymbolerKontroll- och varningssymbolerKontroll- och varningssymboler
HastighetsmätareTemperaturVarvtalsmätare
Farthållar- och fartbegränsningsinformationMeddelanden, i vissa fall med grafikKörläge
TrippmätareDörr- och bältesinformationVald körriktning
-Förarstödsfunktioner

Batterimätare

-Appmeny (aktiveras med knappsats på ratten)Bränslemätare