Dörr- och bältespåminnare

Systemet påminner obältade om att ta på säkerhetsbältet och varnar även för öppen dörr, huv eller lucka.

Information i förardisplayen

P5P6-2037-iCup-Door status in driver display
Grafik i förardisplayen.

Förardisplayens grafik visar status för bälten, huv, baklucka och dörrar.

Grafiken kvitteras med ett tryck på högra rattknappsatsens O-knapp.

Px-20w37-Safety–Driver display belt and door reminder small

Direkt när grafiken kvitteras, eller efter en stund om grafiken inte kvitteras, kan den övergå till mindre format som visas i överkant av förardisplayen.

Bältespåminnare

Px-21w46–Safety–Overhead console belt reminder
Ljuspåminnelse i takkonsolen.

Ljuspåminnelse ges i takkonsolen och genom varningssymbolen i förardisplayen.

Typen av ljuspåminnelse (fast eller blinkande) och ljudpåminnelse (olika signaler) är beroende av hastighet samt körtid och körsträcka.

 OBS

Barnskydds inbyggda säkerhetsbälten omfattas inte av bältespåminnarsystemet.

Påminnelse eller information genom grafik sker på olika sätt beroende på bältesposition.

För framsätet ges:
  • påminnelse när förare eller passagerare inte använder säkerhetsbältet under färd
  • påminnelse när ett säkerhetsbälte tas av under färd
  • information om vilka säkerhetsbälten som används eller ej.
För baksätet ges:
  • påminnelse när ett säkerhetsbälte tas av under färd
  • information om vilka säkerhetsbälten som används eller ej.

Påminnare för dörr, huv, och lucka

Om huven, bakluckan eller någon dörr inte är riktigt stängd visar förardisplayens grafik vad som är öppet. Stanna bilen på en säker plats snarast och stäng det som utlöst varningen.

P5P6-2037-iCup-Information general symbol

Om bilen körs i lägre hastighet än ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens informationssymbol.

P5P6-2037-iCup-Warning symbol

Om bilen körs i högre hastighet än ca 10 km/h (6 mph) tänds förardisplayens varningssymbol.