Kickdown-funktion

Kickdown kan användas när maximal acceleration behövs t.ex. vid en omkörning.

Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nedväxling, s.k. kickdown.

Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker uppväxling automatiskt.

Säkerhetsfunktion

För att förhindra övervarvning av motorn är växellådans styrprogram försett med ett nedväxlingsskydd.

Växellådan tillåter inte nedväxlingar/kickdown som leder till så högt motorvarv att motorn kan skadas. Om föraren ändå försöker göra en sådan nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting – den ursprungliga växeln förblir ilagd.

Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera steg åt gången beroende på motorns varvtal. Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i syfte att förhindra motorskador.

Relaterade dokument