Använda eluttag

Uttag med 12 V kan användas för olika tillbehör avsedda för detta, t.ex. musikspelare, kylboxar och mobiltelefoner.

För att uttagen ska leverera ström måste bilens elsystem vara satt i lägst tändningsläge I. Därefter är uttagen aktiva så länge startbatteriets laddningsnivå inte blir för låg.

Om motorn stängs av och bilen låses deaktiveras uttagen. Om motorn stängs av och bilen förblir olåst eller låses med blockerat låsläge tillfälligt deaktiverat är uttagen aktiva i ytterligare max 7 minuter.

 OBS

Tänk på att användning av eluttagen med motorn avslagen medför en risk att startbatteriets laddningsnivå blir för låg, vilket kan begränsa annan funktionalitet.

Tillbehör som är anslutna till eluttagen kan aktiveras även när bilens elsystem är avslaget eller om förkonditionering används. Av denna anledningen, koppla ur kontakter när de inte används för att undvika att startbatteriet laddas ur.

 Varning

  • Använd inte tillbehör med stora eller tunga kontakter – de kan skada uttaget eller lossna under körning.
  • Använd inte tillbehör som kan orsaka störningar för t.ex. bilens radiomottagare eller elsystem.
  • Placera tillbehöret så att det inte riskerar att skada förare eller passagerare vid en kraftig inbromsning eller kollision.
  • Håll uppsikt över inkopplade tillbehör då de kan generera värme som kan bränna passagerare eller interiör.

Använda 12 V-uttag

Ta bort pluggen (tunnelkonsol) eller fäll ner locket (bagage-/lastutrymme) framför uttaget och koppla in tillbehörets kontakt.
Koppla ur tillbehörets kontakt och sätt tillbaka pluggen (tunnelkonsol) eller fäll upp locket (bagage-/lastutrymme) när uttaget inte används eller uttaget lämnas oövervakat.

 Viktigt

Maximalt effektuttag är 120 W (10 A) per uttag.

Relaterade dokument