Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmd ratt*

Ratten kan värmas för att öka komforten för förare när det är kallt.

Det är möjligt att ställa in om automatisk start av eluppvärmd ratt ska vara aktiverad/deaktiverad när föraren sätter sig i bilen.1 Med automatisk start aktiverad kommer eluppvärmning att starta vid låg omgivningstemperatur.

Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på temperaturknappen längst ner i mitten av centerdisplayen.
Tryck på iCup-2037-Icon three dots horizontal
Välj önskad inställning under Automatisk start av uppvärmd ratt för att aktivera/deaktivera automatisk start av eluppvärmd ratt.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Användningsläge Komfort