Använda lagrad position för säte, backspeglar och head-up-display*

Om positionerna för det elmanövrerade* sätet, de yttre backspeglarna och head-up-displayen* har lagrats kan de aktiveras med hjälp av minnesknapparna.

Använda lagrad inställning

P5-1617-S90 V90 Memory function front seat door

Lagrad inställning kan användas när framsätesdörren är öppen eller stängd:

Öppen framdörr

Tryck in en av minnesknapparna 1 (P5-Icon red circle 2) eller 2 (P5-Icon red circle 3) med ett kort tryck. Elmanövrerat säte, yttre backspeglar och head-up-display rör sig och stannar sedan i de positioner som är lagrade i vald minnesknapp.

Stängd framdörr

Håll in en av minnesknapparna 1 (P5-Icon red circle 2) eller 2 (P5-Icon red circle 3) tills säte, yttre backspeglar och head-up-display stannar i de positioner som är lagrade i vald minnesknapp.

Om minnesknappen släpps kommer sätets, de yttre backspeglarnas och head-up-displayens rörelse att avbrytas.

 Varning

  • Eftersom framsätena kan justeras även när tändningen är av bör barn aldrig vara i bilen utan uppsikt.
  • Stolens rörelse kan stoppas närsomhelst genom att trycka på någon av sätesreglagens knappar.
  • Ställ aldrig in stolen under körning.
  • Se till att det inte finns någonting under stolarna när de justeras.
  1. * Tillval/tillbehör.