Växellägen

Växel väljs automatiskt så att körningen blir så energieffektiv som möjligt. Växellådan har även ett manuellt växelläge.
P5-21w22-Automatic gear shifter and gear shift pattern hybrids
Översikt över växelspak och växlingsmönster i förardisplay.

Förardisplayen visar valt växelläge:

P, R, N, D eller B.