Låsa och låsa upp med nyckelns knappar

Med nyckelns knappar kan låsning och upplåsning av samtliga dörrar och baklucka ske samtidigt.

Låsa med nyckelns knappar

16w17 - SPA - Remote Key with buttons
Tryck på P5-1507 Remote key icon for lock/global close-knappen för att låsa bilen.

För att låssekvensen ska kunna aktiveras måste förardörren vara stängd1. Om någon av de övriga dörrarna eller bakluckan är öppna, låses och larmas* dessa först när de stängs. Larmets rörelsesensor* aktiveras när alla dörrar och bakluckan är stängda och låsta.

 OBS

En nyckel som låsts in i bilen inaktiveras temporärt och kan inte användas förrän bilen låsts upp med en annan giltig nyckel. Även funktionen blockerat låsläge deaktiveras.

Låsa när bakluckan är öppen

 OBS

Om bilen har låsts och bakluckan fortfarande är öppen, se till att nyckeln inte lämnats kvar i lastutrymmet när bakluckan stängs1.

Låsa upp med nyckelns knappar

Tryck på P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking-knappen för att låsa upp bilen.

Automatisk återlåsning

Om ingen av dörrarna eller bakluckan öppnats inom 2 minuter efter upplåsning, låses de automatiskt. Denna funktion minskar risken att bilen oavsiktligt lämnas olåst.

Om nyckeln inte fungerar

Skulle nyckelns knappar inte fungera kan dess batteri vara förbrukat – byt då ut batteriet eller använd det löstagbara nyckelbladet.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Är bilen utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning* måste alla sidodörrar vara stängda.