Aktivera och deaktivera automatisk start av eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar

Eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar används för att snabbt få bort imma och is från rutor och backspeglar.

Det är möjligt att ställa in om automatisk start av eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar ska vara aktiverad/deaktiverad när föraren sätter sig i bilen.1 Med automatisk start aktiverad kommer eluppvärmning att starta när det finns risk för is eller imma på rutan. Eluppvärmningen stängs automatiskt av när rutan är tillräckligt varm och imman eller isen är borta.

Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på temperaturknappen längst ner i mitten av centerdisplayen.
Tryck på iCup-2037-Icon three dots horizontal
Välj önskad inställning under Automatisk bakre defroster för att aktivera/deaktivera automatisk start av eluppvärmd bakruta och yttre backspeglar.
  1. 1 Användningsläge Komfort