Låsindikering

Bilen indikerar när den låses eller låses upp. Hur det indikeras beror på inställningar för låsindikering och sidobackspeglar.

Exteriör indikering

Låsning
  • Bilens varningsblinkers indikerar låsning genom en blinkning samt infällning av de yttre backspeglarna1.
Upplåsning
  • Bilens varningsblinkers indikerar upplåsning genom två blinkningar samt utfällning av de yttre backspeglarna1.

Samtliga dörrar, baklucka och huv måste vara stängda för att indikera låst bil. Om låsning sker med endast förardörren stängd2 kommer låsning ske men låsindikeringen med varningsblinkers sker först efter att samtliga dörrar, baklucka och huv har stängts.

Lås- och larmindikator på instrumentpanelen

16w17- V90/S90-SPA - Larm indicator on the instument panel
Lås- och larmindikatorn visar låssystemets status:
  • En lång blinkning indikerar låsning.
  • Korta blinkningar indikerar att bilen är låst.
  • Snabba blinkningar efter frånkoppling av larm* indikerar att larmet har varit utlöst.

Indikering i låsknappar

Framdörr

16w17 - P5 - Central locking front door
Låsknappar med indikeringslampa i framdörr.

Tänd indikeringslampa i framdörrarnas respektive låsknapp indikerar att alla dörrar är låsta. Om någon dörr öppnas slocknar lampan i båda dörrarna.

Bakdörr*

16w17 - P5 - Central locking rear door
Låsknapp med indikeringslampa i bakdörr.

Tänd indikeringslampa i dörrarnas respektive låsknapp indikerar att respektive dörr är låst. Om någon dörr låses upp slocknar dess lampa medan övriga fortsätter att vara tända.

Övrig indikering

Även funktionerna ledbelysning och trygghetsbelysning kan aktiveras vid låsning respektive upplåsning.

In-/utfällning av backspeglar kan också användas som hjälp att indikera låsning/upplåsning.

  1. 1 Endast bil med elektriskt infällbara backspeglar.
  2. * Tillval/tillbehör.
  3. 2 Inte möjligt vid nyckelfri låsning*.