Ansluta till internet via Bluetooth

Upprätta en internetanslutning via Bluetooth genom internetdelning från en telefon.
Säkerställ att telefonen stödjer internetdelning och att funktionen är aktiverad.
Anslut telefonen till bilen via Bluetooth. Gå till inställningar iCup-2037-Settings symbol längst ner i centerdisplayen och tryck sedan på Anslutningar och välj Bluetooth.
Om telefonen varit ansluten tidigare, tryck på ikonen för internetanslutning via Bluetooth för den telefon du vill använda. Annars välj först Parkoppla ny enhet.
Godkänn, via det meddelande som visas, att uppkopplingen ska ske.
Bilen ansluts till internet.

 OBS

Telefon och nätverksoperatör måste stödja internetdelning (utdelning av internetuppkoppling) och abonnemanget måste innefatta datatrafik.