Laddstatus i bilens förardisplay

I förardisplayen visas statusen för laddningen med både bild och text. Informationen visas så länge förardisplayen är igång.
FärgStatusInnebörd
Pulserande gröntFörardisplayens ram visas med ett grönt pulserande ljus.Laddning pågår och en ungefärlig tid för när hybridbatteriet beräknas vara fulladdat visas.
GröntFörardisplayens ram visas med ett fast grönt ljus.Batteriet är fulladdat.
RöttFörardisplayens ram visas med ett fast rött ljus.

Ett fel har uppstått. Kontrollera laddkabelns anslutning mot bilens laddintag och strömkällan.

Återstarta därefter laddning med följande steg:
  1. Dra ut laddkabeln från laddintaget.
  2. Avvakta en stund.
  3. Återanslut laddkabeln i laddintaget.
  4. Om problemet kvarstår – kontakta din Volvoåterförsäljare.
BlåttFörardisplayens ram visas med ett fast blått ljus.Schemalagd laddning aktiverad.
GultFörardisplayens ram visas med ett fast gult ljus.Laddning väntar på att starta eller pausad laddning.

 OBS

Om förardisplayen inte används på en stund släcks den ner. Aktivera displayen igen genom att antingen
  • trycka ner bromspedalen,
  • öppna en av dörrarna eller
  • försätta bilen i tändningsläge I genom att vrida START-vredet medurs och släppa.