Använda vindrute- och strålkastarspolare

Vindrute- och strålkastarspolare syftar till att rengöra vindrutan och strålkastarna. Start av vindrute- och strålkastarspolare görs med höger rattspak.

Starta vindrute- och strålkastarspolare

P5-1617- S90 V90 Windshield washing
Spolningsfunktion, höger rattspak.
För höger rattspak mot ratten för att starta vindrute- och strålkastarspolarna.
Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna några extra svep.

 Viktigt

Undvik aktivering av spolsystem när det är fruset eller spolarbehållaren är tom, i annat fall finns risk att skada pumpen.

Spolning av strålkastare*

Vid aktivering av vindrutespolning rengörs även strålkastarna automatiskt enligt ett definierat intervall, när strålkastarna är påslagna.

Reducerad spolning

Då det återstår ca 1 liter (1 qt) spolarvätska i behållaren och meddelandet Spolarvätska Fyll på spolarvätska, nivå låg tillsammans med symbol P5-1507-Washer fluid-symbol visas i förardisplayen, stängs tillförseln av spolarvätska till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av vindrutan och sikten genom den. Strålkastarna spolas enbart om hel- eller halvljus är på.

  1. * Tillval/tillbehör.