Vägassistans

Tillkalla hjälp vid problem med bilen med ON CALL-knappen i bilens tak.1

Tryck på ON CALL-knappen i bilens tak i minst 2 sekunder vid t.ex. punktering,bränslebrist eller urladdat batteri. Muntlig kontakt etableras med en vägassistansfirma som kan skicka hjälpinsatser till bilen.

  1. 1 Gäller vissa marknader.