Meddelanden i förardisplay

Förardisplayen kan vid olika händelser visa meddelanden för att informera eller hjälpa föraren.
P5P6-21w39/46-iCup-Message in driver display

Meddelanden visas i mitten av förardisplayen. Utformningen kan variera och visas tillsammans med grafik, symboler eller knappar för att t.ex. kvittera meddelandet eller acceptera en förfrågan.

Hantera meddelande

P5P6-2037-iCup-Message in driver display and steering wheel buttons
  1. P5-Icon red circle 1Vänster/höger
  2. P5-Icon red circle 2Bekräfta

Meddelandet försvinner från förardisplayen när det kvitterats/åtgärdats. Vissa utvalda meddelanden hamnar i centerdisplayens notifikationsvy.

Servicemeddelanden

Nedan visas ett urval servicemeddelanden och deras innebörd.

MeddelandeInnebörd
Kör ej1Stanna och kontakta en verkstad. Allvarlig skaderisk.
Boka tid för regelbunden serviceDags för service – kontakta en verkstad1. Visas före nästa servicetidpunkt.
Tid för regelbunden serviceDags för service – kontakta en verkstad1. Visas vid nästa servicetidpunkt.
Tid för regelbunden service överskridenDags för service – kontakta en verkstad1. Visas när servicetidpunkten överskridits.
  1. 1 Del av meddelande, visas tillsammans med uppgift om var problem har uppstått.

Relaterade dokument