Fjärrstarta bil med Volvo Cars-appen*

Med Volvo Cars-appen kan bilens motor startas från distans för att värma upp eller kyla ner bilen till enkomfortabel temperatur.1

Börja med att säkerställa att bilen är placerad där den kan startas i enlighet med lokala miljöföreskrifter och lagar.

Bilen startas från klimatfunktionen i fliken Px-2037-VOC app icon Home. Ange om hur många (1-15) minuter du planerar att åka. Bekräfta att du vill starta bilen och identifiera dig med hjälp av telefonens upplåsningsmetod, t.ex. med PIN-kod, lösenord, mönster, TouchID eller FaceID.

Det kan även vara möjligt att välja 30 minuter2. I så fall startar inte bilens motor utan endast klimatanläggningen. Läs om fjärrstart av klimat i separat avsnitt.

Det går att aktivera funktionen i Volvo Cars-appen två gånger i rad, sedan måste bilen startas med nyckeln innan det går att aktivera funktionen via appen igen.

När bilen fjärrstartas aktiveras även funktioner som stolsvärme, uppvärmda backspeglar och bakruta.

Att tänka på vid fjärrstart av bil

Följande krav behöver uppfyllas innan funktionen används:

 • Bilen är låst.
 • Inga bilnycklar ligger kvar i bilen.
 • Huven är låst.
 • Bilen är parkerad och växellådan är i parkeringsläge.
 • Motorn är inte igång.
 • Bilen är under uppsikt.
 • Det finns inga personer eller djur i eller kring bilen.
 • Bilen är inte parkerad inuti ett stängt rum/område utan tillräcklig ventilation.
 • Det finns ingen risk för att personer är i direktkontakt med bilen (t.ex. under pågående service i en verkstad eller barn som leker nära bilen).
 • Det är enligt lag godkänt att använda funktionen vid inställd tidpunkt.

Dessutom kommer systemet att kontrollera följande innan bilen startas:

 • Motorstatus är OK (inga kritiska felkoder).
 • Tillräcklig bränslenivå (minst 8 liter (2,11 US gallons)).

Du hittar även användarrekommendationer i Volvo Cars-appen.

 OBS

Av säkerhetsskäl går det inte att köra bilen medan den är fjärrstartad via Volvo Cars-appen. Funktionen kommer att vara aktiv tills du trycker ner bromspedalen och vrider på startvredet.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Gäller vissa marknader.
 3. 2 Endast tillgängligt för Recharge-modeller samt bilar utrustade med bränslevärmare.