Automatisk broms vid stillastående

Automatisk broms vid stillastående (Auto hold) innebär att föraren kan släppa bromspedalen med bibehållen bromsverkan när bilen har stannat vid ett trafikljus eller en vägkorsning.

När bilen har stannat aktiveras bromsarna automatiskt. Funktionen kan använda antingen färdbroms eller parkeringsbroms för att hålla bilen stilla och fungerar på alla lutningar. Vid ivägkörning lossar bromsarna automatiskt om föraren har säkerhetsbältet på och/eller förardörren är stängd.

 OBS

Vid inbromsning till stillastående i en upp- eller nedförsbacke bör bromspedalen trampas ned lite hårdare innan den släpps för att säkerställa att bilen inte rullar alls.
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt
  • om bilen stängs av
  • när föraren tar av sig säkerhetsbältet och/eller öppnar förardörren.
  • om funktionen Auto hold (broms vid stillastående) är aktiverad och bilen stått stilla en längre tid (ca 5-10 minuter).

Auto hold kan lämna över till parkeringsbromsen även i andra situationer.

Symboler i förardisplayen

SymbolInnebörd
P5P6-21w22-iCup-Auto hold symbol
Symbolen är tänd när funktionen använder färdbromsen för att hålla bilen stilla. Observera att färdbromsen kan vara aktiv utan att symbolen är tänd.
P5P6-2037-iCup-Parking brake warning symbol
Symbolen är tänd när funktionen använder parkeringsbromsen för att hålla bilen stilla.