Driftstörning

En upplevd driftstörning eller avvikelse från bilens normala funktion kan orsakas av ett fel eller bero på situationens specifika omständigheter.

En del funktioner har begränsningar i särskilda situationer och kräver att vissa villkor är uppfyllda för att fungera. Förar- och centerdisplayen kan visa meddelanden för att informera om en sådan situation.

Läs mer om felsökning och om olika funktioners begränsningar i relaterade artiklar nedan.

Om bilen inte är körbar

Aktivera varningsblinkers om bilen fått ett oönskat stopp i en trafikerad miljö. Tänk på säkerheten, flytta om möjligt bilen ur ett trafikfarligt läge. Ta på reflexväst och placera sedan ut varningstriangeln så att andra trafikanter varnas i god tid. Tillkalla vägassistans om orsaken inte kan åtgärdas på plats.