Kameraenhet

Kameraenheten används av flera förarstödsystem och har i uppgift att t.ex. upptäcka vägens sidolinjer eller trafikskyltar.
P5-1507-City Safety, windscreen camera
Kameraenhetens placering
Kameraenheten används av följande funktioner:
  • Pilot Assist*
  • Körfältsassistans*
  • Assistans vid kollisionsrisk
  • Driver Alert*
  • Trafikskyltsinformation*
  • Automatiskt helljus*
  • Parkeringshjälp*
  • Redo att köra-notifikation

 Viktigt

Försök inte komma åt kameran med skarpa eller främmande föremål genom ventilationsöppningar då detta kan skada utrustningen.
  1. * Tillval/tillbehör.