Appar

Appvyn ger åtkomst till bilens förinstallerade samt nedladdade appar.

Tryck på ikonen för appvyn iCup-2037-App view symbol längst ner i centerdisplayen för att komma till appvyn och starta t.ex. radio*, navigationssystem och telefon1.

Några grundappar finns alltid tillgängliga. När bilen är ansluten till internet är det möjligt att ladda ner fler appar, t.ex. webbradio och musiktjänster.

Vissa appar är endast möjliga att använda om bilen är ansluten till internet.

Samtliga appar som används bör vara uppdaterade till senaste version. Detta ger tillgång till desenaste uppdateringarna och funktionerna.

Appar stängs ner

Om en app stängs ner oväntat, prova följande:

  • öppna appen igen
  • kontrollera om det finns en uppdatering av appen tillgänglig:
    • Öppna appvyn iCup-2037-App view symbol och tryck på Google Play. Tryck på iCup-23w17-Menu view symbol och välj dina appar för att se om någon behöver uppdateras. Uppdatera i så fall till senaste version.
  • starta om systemet genom ett långt tryck (cirka 20 sekunder) på hemknappen
  • avinstallera och återinstallera appen.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Senast använda appar är alltid tillgängliga från hemvyn.