Farthållarfunktioner

Det finns flera förarstödsfunktioner som kan hjälpa dig som förare att hålla en lämplig hastighet beroende på situation. Här är en sammanställning för att lättare kunna skilja dem åt.

Det är rekommenderat att du läser ägarmanualens samtliga avsnitt om en funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.

Fartbegränsare1Automatisk fartbegränsare*2Farthållare3Adaptive Cruise Control4Pilot Assist*4
Symbol i förardisplayen
Px-2037-iCup-Speed Limiter symbol small
Px-2037-iCup-Speed Limiter symbol small

+

Px-2037-iCup-Adaptive Speed Limiter symbol small
Px-2037-iCup-Cruise Control symbol small
Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control symbol small
Px-2122-iCup-Pilot Assist symbol small
Kort beskrivningFöraren reglerar hastigheten med gaspedalen men förhindras av fartbegränsaren att av misstag överträda en i förväg vald/inställd maxhastighet.Den automatiska fartbegränsaren använder hastighetsinformation från funktionen trafikskyltsinformation* för att automatiskt anpassa bilens maxhastighet.Farthållaren hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket kan ge en mer avkopplande körupplevelse på exempelvis motorvägar och långa raka landsvägar med jämna trafikflöden.Adaptive Cruise Control kan hjälpa föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.Pilot Assist kan hjälpa föraren att framföra bilen mellan körfältets sidomarkeringar med styrassistans samt att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsavstånd till framförvarande fordon.
  1. 1 Speed Limiter
  2. * Tillval/tillbehör.
  3. 2 Automatic Speed Limiter
  4. 3 Cruise Control
  5. 4 Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.