Allmänt om laddkabel

Vid laddning vid laddstation används en mode 3-laddkabel. Vissa laddstationer har en fast laddkabel som används istället.

 OBS

Informationen i detta avsnitt avser endast laddning med mode 3-laddkabel eller laddstation med en fast laddkabel.

 Varning

Använd endast laddkabeln som följde med bilen eller en ersättningskabel som är rekommenderad av Volvo.

Laddning med fast laddkabel enligt mode 31

På vissa platser är laddkabeln fast installerad i en laddstation kopplad till elnätet. Använd därför laddstationens laddkabel och följ instruktionerna på laddstationen.

Specifikationer, laddkabel
Omgivningstemperatur

32 °C till 50 °C(–25 °F till 122 °F)

 Varning

  • Barn bör hållas under uppsikt i närheten av laddkabeln när den är ansluten.
  • Högspänning finns i laddkabeln. Kontakt med högspänning kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.
  • Använd inte laddkabeln om den är skadad på något sätt. Skadad eller ej fungerande laddkabel får endast repareras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
  • Placera alltid laddkabeln så att man inte kör över den, trampar på den, snubblar över den eller på annat sätt skadar den, eller orsakar personskador.
  • Anslut inte en eller flera adaptrar av något slag mellan laddkabel och bil.

Se även tillverkarens instruktioner för användning av laddkabeln och dess komponenter.

 Viktigt

Avbryt alltid laddningen först, koppla därefter loss laddkabeln från bilens laddintag och därefter från laddstationen.

 Viktigt

Rengör laddkabeln med en ren trasa fuktad med vatten eller ett milt rengöringsmedel. Använd inte kemikalier eller lösningsmedel.

 Varning

Laddkabeln och dess tillhörande delar får inte översköljas eller nedsänkas i vatten.
  1. 1 Europeisk standard - EN 61851-1.