Redo att köra-notifikation

Bilens system kan hjälpa föraren att uppmärksamma att fordonet framför fortsätter köra.

För att inte bli stående för länge och orsaka uppehåll i trafiken ger funktionen Redo att köra-notifikation en ljudsignal samt visar symbol och meddelande i förardisplayen. Om systemet detekterar fotgängare eller cyklister i närheten av bilen kan notifikation utebli.

 Varning

Systemet kan däremot inte upptäcka fotgängare och cyklister i alla lägen. Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt.
För att aktivera eller deaktivera funktionen:
Tryck på iCup-2037-Settings symbol i centerdisplayen.
Tryck på Körning och ändra önskad inställning.

 Varning

  • Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
  • Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.
  • Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.

 OBS

Den här funktionen använder bilens radar- och/eller kameraenheter vilka har vissa generella begränsningar.