Varningsblinkers

Varningsblinkers varnar andra trafikanter genom att bilens samtliga blinkers aktiveras samtidigt. Funktionen kan användas för att varna vid trafikfara.
P5-1746-Hazard warning flasher
Knapp för varningsblinkers.

Tryck in knappen för att aktivera varningsblinkers.

Varningsblinkers aktiveras automatiskt när bilen bromsats så kraftigt att nödbromsljusen aktiverats och hastigheten är låg. Varningsblinkers börjar blinka efter att nödbromsljusen har slutat blinka och deaktiveras då automatiskt när man kör iväg igen eller deaktiveras om knappen trycks in.

Varningsblinkers aktiveras automatiskt vid en kollision.

 OBS

Bestämmelser för användning av varningsblinkers kan variera mellan länder.