Symboler och meddelanden för Pilot Assist*

Ett antal symboler och meddelanden gällande Pilot Assist1 kan visas. Här följer några exempel.
SymbolMeddelandeInnebörd
Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control symbol medium
Symbolen är upplyst. Bilsymbolen är upplyst när bilen har ett framförvarande fordon att förhålla sig till.Bilen håller lagrad/vald hastighet.
Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control symbol medium grey

Pilot Assist Service krävs

Symbolen är släckt

Systemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas.

Pilot Assist är satt i beredskapsläge.

Px-2037-iCup-Pilot Assist symbol medium grey
Släckt rattsymbolIndikerar deaktiverad styrassistans. När Pilot Assist ger styrassistans är ratten upplyst.
Px-2037-iCup-Hands on steering wheel
Symbol för händerna på ratten

Systemet kan inte detektera att föraren har händerna på ratten. Lägg händerna på ratten och styr aktivt bilen.

Systemet varnar i olika steg tillsammans med ljudsignaler. Varningsblinkers aktiveras om bilen behöver bromsa ner till stillastående.

P6-2037-XC40BEV-User manual symbol

Främre radarsensor Sensor blockerad Se ägarmanual,

Främre radar Kalibrering ej klar

eller

Främre kamera Kalibrering ej klar

Rengör framför radarenhetens sensorer.

Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på P5–1507–Symbol-OK button-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.

Om ett meddelande kvarstår, kontakta verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Beroende på marknad kan denna funktion vara antingen standard eller tillval.

Relaterade dokument