Ansluta Volvo Cars-appen* till bil

För att kunna använda Volvo Cars-appens tjänster behöver appen först anslutas till bilen.

När en huvudanvändare (administratör) har anslutit sin app till bilen kan ytterligare användare av bilen läggas till.

Ansluta Volvo Cars-appen till bilen

Se till att bilen står på en plats med mobiltäckning och att din mobila enhet har internetanslutning.

Säkerställ att du har ditt Volvo ID och bilens identifikationsnummer. Volvo ID kan skapas vid inloggning i Volvo Cars-appen och bilens identifikationsnummer hittar du exempelvis i vindrutan eller i centerdisplayen.

Om du är huvudanvändare (administratör) behöver bilens samtliga nycklar tas med, för övriga användare räcker det med en av bilnycklarna. Den första användaren som kopplar sin app till bilen måste vara inloggad på Ägare-profilen och ha med bilens alla nycklar.

Sätt dig i bilen.
Logga in i Volvo Cars-appen med ditt Volvo ID och följ instruktionerna i appen. Om du redan har en ansluten bil i appen och vill lägga till ytterligare en, välj Px-2037-VOC app icon Profile, Anslutna bilar och Lägg till en bil.

 OBS

För att få en mer anpassad upplevelse och support rekommenderas att varje användare skapar ett personligt Volvo ID.
Säkerställ att datadelning för Volvo Cars-appen är aktiverad. I centerdisplayen, tryck på iCup-2037-Settings symbol, välj Integritet, Integritetsinställningar för Volvo och slutligen Volvo Cars app.
Gå till iCup-2037-Settings symbol, välj Profiler och därefter Volvo Cars-appenheter för att komma till menyn för att ansluta appen till bilen.
Följ instruktionerna i centerdisplayen och Volvo Cars-appen.

Skillnad mellan administratör och icke-administratör i Volvo Cars-appen

Bilens Ägare-profil måste anslutas till appen innan någon annan profil kan anslutas. För att få rollen administratör krävs att alla bilens nycklar finns med i bilen när appen ansluts.

En användare som är administratör i appen kan
  • se vilka mobiler eller andra enheter som är kopplade till bilen
  • ta bort den egna och andra kopplade telefoner/enheter från bilen.
En användare som inte är administratör i appen kan
  • se att den egna telefonen/enheten är kopplad till bilen
  • ta bort den egna telefonen/enheten.

Växla mellan flera anslutna bilar i Volvo Cars-appen

Om du har anslutit flera bilar till Volvo Cars-appen växlar du mellan dessa genom att:
Gå till fliken Px-2037-VOC app icon Profile.
Välj Anslutna bilar.
Markera aktuell bil och välj Byt till denna bilen.

Tips vid användning av Volvo Cars-appen

Om du upplever störningar med Volvo Cars-appen, säkerställ att bilen som appen är kopplad till står utomhus på en öppen plats med mobiltäckning och att din mobila enhet har en god internetanslutning. Om störningarna kvarstår, läs mer i avsnittet med vanliga frågor om Volvo Cars-appen på volvocars.com/intl/support eller kontakta Volvos kundtjänst.

Är bilen begagnad bör det kontrolleras att tillgång till Volvo Assistance är aktiverat i bilen.

  1. * Tillval/tillbehör.