Värmare

Värmaren har två delfunktioner som i olika situationer hjälper till att värma kupé eller motor.
Värmaren har två delfunktioner:
  • Parkeringsvärmare – värmer vid behov kupén när parkeringsklimatets förkonditionering är aktiverad.
  • Tillskottsvärmare – värmer vid behov kupén under körning.

Värmaren är en högvoltsvärmare och monterad i det främre högra hjulhuset.

Batteri och laddning

Värmaren drivs av bilens hybridbatteri. Om laddningsgraden i hybridbatteriet är för låg stängs värmaren av automatiskt och förardisplayen visar ett meddelande.

 OBS

Se till att batteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om värmaren behöver användas.