Nödbromsljus

Nödbromsljus aktiveras för att uppmärksamma bakomvarande fordon om en kraftig inbromsning.

Funktionen innebär att bromsljuset blinkar istället för att – som vid normal bromsning – lysa med fast sken.

Nödbromsljusen aktiveras vid en kraftig inbromsning eller om ABS-systemet aktiveras i höga hastigheter.

Efter nedbromsning till en låg hastighet och föraren släpper bromsen återgår bromsljuset till normal funktion och släcks.

Samtidigt aktiveras bilens varningsblinkers. Dessa blinkar tills föraren accelererar bilen till en högre hastighet igen eller stänger av bilens varningsblinkers.