Sätta dit och ta bort skyddsgaller*

Skyddsgallret hindrar last eller husdjur i lastutrymmet från att åka fram i kupén vid häftiga inbromsningar.

Skyddsgallret är krocktestat enligt lagkravet ECE R17 och uppfyller Volvos hållfasthetskrav.

P5-1646-V90-steel safety grille overview

Av säkerhetsskäl måste skyddsgallret alltid fästas och förankras på rätt sätt.

 Varning

Inga personer får under några omständigheter befinna sig i lastutrymmet när bilen är i rörelse. Detta för att undvika personskada vid en eventuell hård inbromsning eller olycka.

Ditsättning

 Viktigt

Skyddsgallret får bara användas i den bakre position (bakom baksätet) som beskrivs här.
Innan första ditsättning av skyddsgallret måste befintliga takinfästningar i plast bytas mot takinfästningar i stål. Volvo rekommenderar att bytet av takinfästningar utförs hos en auktoriserad Volvoverkstad eller återförsäljare.
Fäll fram baksätets ryggstöd.
Se till att skyddsgallret är vänt åt rätt håll. Lyft in skyddsgallret genom någon av sidodörrarna bak.
P5-1646-V90-safety grill attachment

Placera skyddsgallrets fästen på takinfästningarna.

Det underlättar om två personer håller skyddsgallret i rätt position inför nästa punkt.

P5-1646-V90-safety grill attachment step 2

Sätt dit den medföljande skruven och skruva fast med medföljande 6 mm insexnyckel. Upprepa på andra sidan. Rekommenderat åtdragningsmoment: 20 Nm (15 fotpund).

Kontrollera att skyddsgallret sitter ordentligt.
Fäll tillbaka ryggstödet till upprätt position.

För mer information om nödvändiga verktyg och tillvägagångssätt vid montering/demontering, se den monteringsanvisning1 som följde med vid nyanskaffning.

 Viktigt

Skyddsgallret kan inte fällas upp eller ner då ett insynsskydd är monterat.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Monteringsanvisning nr 31659257.