Typbeteckningar

Dekalerna i bilen innehåller information såsom chassinummer, typbeteckning, kulörkod etc.

Placering av dekaler

P5-2122-S90-V90-Type designations, labels, not Brasil, China, Russia, Saudi Arabia and USA
Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på marknad och modell.

Vid kontakt med Volvoåterförsäljaren om bilen och vid beställning av reservdelar och tillbehör kan det underlätta om man vet bilens typbeteckning, chassi- och motornummer.

P5-1507-Product decal, not China and Saudi Arabia

P5-Icon red circle 1 Dekal för typbeteckning, chassinummer, tillåtna maxvikter och kodbeteckning för exteriör kulör samt typgodkännandenummer. Dekalen är placerad på dörrstolpen och blir synlig när höger bakdörr öppnas.

P5-1507-Decal air conditioning R1234yf

P5-Icon red circle 2 Dekal för A/C-systemet för bilar med köldmediet R1234yf.

P5-1507-Air conditioning warning sticker

P5-Icon red circle 2 Dekal för A/C-systemet för bilar med köldmediet R134a.

P5-1507-Decal parking heater

P5-Icon red circle 3 Dekal för parkeringsvärmare.

P5-1507-Decal engine number

P5-Icon red circle 4 Dekal för motorkod och motorns tillverkningsnummer. För vissa motoralternativ finns ingen dekal, där kan den ingraverade motorkoden istället avläsas direkt på motorn.

P5-1507-Decal oil EU/OS

P5-Icon red circle 5 Dekal för motorolja.

P6-1846-Type approval, transmission

P5-Icon red circle 6 Dekal för växellådans typbeteckning och tillverkningsnummer.

P5-1507-Volvo Identification Number decal

P5-Icon red circle 7 Dekal för bilens identifikationsnummer – VIN (Vehicle Identification Number). Dekalen är placerad på övre vänstra delen av instrumentpanelen och är synlig genom vindrutan.

I bilens registreringsbevis finns ytterligare information om bilen.

 OBS

De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur de ser ut och ungefär var på bilen de är placerade. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på bilen.