Problem med internetanslutning

Om bilen tappar sin internetanslutning kan du prova följade.

Slå av och på mobildata

Om bilens internetuppkoppling plötsligt och oförklarligt försvinner kan det hjälpa att slå av och på mobildata.
Gå till inställningar iCup-2037-Settings symbol längst ner i centerdisplayen och tryck sedan på Anslutningar.
Slå av och sedan på Bilens SIM-data, Wi-Fi och Bluetooth för att starta om uppkopplingen.

Starta om systemet

Starta om systemet genom att hålla hemknappen intryckt 20 sekunder.

Vid problem med anslutning via Bluetooth-ansluten telefon

Om du upplever svårigheter med att ansluta en telefon till bilen via Bluetooth

  • Kontrollera att telefonens batteri är tillräckligt laddat och att den är påslagen.
  • Kontrollera att du har Bluetooth påslaget både i telefonen och i bilen.
  • Kontrollera att du upprättat en Bluetooth-anslutning och anslutit bilen till den telefon som ska användas.
  • Om möjligt, prova att ansluta en annan telefon till bilen via Bluetooth för att kontrollera om problemet ligger hos enheten eller i bilen.

Om problem kvarstår:

  1. Rensa alla tidigare tillagda telefoner under Bluetooth-inställningarna i bilen.
  2. Starta om den telefon som du vill ansluta.
  3. Prova att ansluta telefonen på nytt.

Vid problem med anslutning via bilens inbyggda modem1

Om uppkoppling via bilens inbyggda modem fungerar dåligt, t.ex. på grund av dålig täckning, prova att ansluta via Wi-Fi-nätverk eller Bluetooth-ansluten telefon istället.

 OBS

Om flera olika källor till internetanslutning används samtidigt, t.ex. om bilen har internet via inbyggt modem och samtidigt har internet påslaget via en Bluetooth-ansluten telefon, används dessa källor enligt följande prioritetsordning. I första hand används uppkoppling via Wi-Fi-nätverk, i andra hand via Bluetooth-ansluten telefon och i tredje hand via bilens inbyggda modem.
  1. 1 Uppkoppling via inbyggt modem är endast tillgängligt på vissa marknader.