Avsluta laddning av hybridbil

Avsluta laddningen1 genom att låsa upp bilen, koppla ur laddkabeln ur bilens laddintag och därefter laddstationen.

Lås upp bilen med nyckeln2. Laddningen avslutas och laddkabelns spärrade handtag släpper/låses upp.

 Viktigt

Avbryt alltid laddningenförst, koppla därefter loss laddkabeln från bilens laddintag och därefter från laddstationen.
2146-PHEV-Stop charging-Charging inlet and gun

Lossa laddkabeln från bilens laddintag och stäng luckan.

Ta loss laddkabeln från laddstationen, alternativt anslut fast laddkabel till laddstationens förvaringsuttag.

 Viktigt

Lås alltid upp bilen så att laddningen avbryts innan laddkabeln kopplas ur. Observera att laddkabeln måste kopplas ur bilens laddintag innan den kopplas ur laddstationen, dels för att undvika skador på systemet och dels för att undvika att laddningen avbryts oavsiktligt.

Laddkabel låses automatiskt

Om laddkabeln inte lossas från laddintaget, låses den automatiskt fast igen en stund efter upplåsning. Laddkabeln kan lossas igen om bilen låses upp med nyckeln. För bilar med nyckelfri låsning och upplåsning* är det möjligt att låsa och låsa upp med handtaget igen.

  1. 1 Avser laddning med mode 3-laddkabel eller laddstation med en fast laddkabel.
  2. 2 Upplåsning för att avsluta laddning måste göras oavsett om bilen är låst eller upplåst.
  3. * Tillval/tillbehör.