Verktygssats

I bilens lastutrymme finns verktyg som är användbara vid exempelvis bogsering eller hjulbyte.

P5-1917-Tools under load compartment floor
Exempel på verktyg som kan finnas i bilen.
  1. P5-Icon red circle 1Domkraft*
  2. P5-Icon red circle 2Verktyg för borttagning av hjulskruvarnas plasthattar
  3. P5-Icon red circle 3Tratt för påfyllning av vätskor
  4. P5-Icon red circle 4Hjulskruvsnyckel* och bogserögla

Är bilen utrustad med reservhjul* finns domkraft och hjulskruvsnyckel istället för däcktätningssats.

  1. * Tillval/tillbehör.