Domkraft*

Domkraften kan användas för att lyfta bilen, till exempel för att byta hjul.
P6-1746-XC40-Jack

 Viktigt

Ifall domkraft* följer med bilen är den endast avsedd att användas vid enstaka tillfällen och under kort tid såsom vid byte av hjul vid punktering. Endast domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta bilen. Om bilen ska lyftas oftare, eller under längre tid än för ett hjulbyte, rekommenderas att en garagedomkraft används. I så fall, följ de bruksanvisningar som följer med utrustningen.

När domkraften inte används bör den förvaras i sitt förvaringsutrymme under lastrummets golv. Veva ihop domkraften för att den ska få plats.

Domkraften vevas ihop till rätt läge för att få plats.

 OBS

Gäller bilar med nivåkontroll*: Om bilen är utrustad med luftfjädring måste denna stängas av innan bilen hissas upp.
  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument